Doelgroep: 4-12 jaar

Om te bereiken dat kinderen van 4-12 jaar weerbaarder worden binnen het verkeerssysteem, is uiteraard het krijgen van een goede theoretische verkeerseducatie op de basisschool heel erg belangrijk. Maar zoals je zwemmen niet uit een boekje kunt leren, leer je het deelnemen aan het verkeer ook niet alleen doordat je de verkeersregels uit je hoofd leert. Het oefenen van vaardigheden zoals oversteken of fietsen op het schoolplein en in de schoolomgeving mag dan ook niet ontbreken in de verkeersopvoeding van alle basisschoolleerlingen

Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor een verkeersveilige schoolomgeving en veilige schoolthuisroutes. Voor een basisschool is het belangrijk om met betrekking tot het realiseren van deze zaken samenwerking te zoeken met gemeente en instanties zoals bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en de politie. Verkeersveiligheid is immers een zaak van vele partners.                

Heb je een voorbeeld of bijdrage voor deze doelgroep? Meld dit via 'jouw bijdrage' rechtsonder. Wij verwerken hem op deze site, ter inspiratie van anderen.                            

Het Limburgs Verkeersveiligheidslabel (LVL) is een (landelijk) keurmerk voor basisscholen die op een actieve manier met verkeerseducatie, een veilige schoolomgeving en een veilige schoolthuisroute omgaan. Vanuit de netwerken is de belangstelling om het label te behalen groot. Door de afsluiting van de nieuwe convenanten, waarin de verplichting wordt opgenomen om binnen 2 jaar het label te behalen, zien we dat scholen een actievere houding laten zien om aan de eisen voor het behalen van het label te voldoen. Speerpunten waarop het LVL inzoomt zijn:< terug