Doelgroep: 24-60 jaar

Rijbewijsbezitters rijden op routine. Dus zijn ze uitgeleerd?

Nee, want bijna dagelijks gebeuren er ongelukken met ernstige gevolgen. Uit evaluatie blijkt hoe in deze categorie weggebruikers via educatie een aanzienlijke winst te behalen valt. We sommen eens wat aandachtspunten op die van invloed zijn op de verkeersveiligheid.

• overautomatisering bij verkeersmanoeuvres
• inschattingsfouten
• foutieve routines
• toepassen rijstijl ‘Het Nieuwe Rijden’
• bewustwording relatie persoonlijke normen en veiligheid
• afreageren frustratie en agressie
• invloed van de banden op de remweg
• onbeheersbaarheid van noodsituaties

Verkeerseducatie bij volwassenen realiseren we met name in een samenwerkingsrelatie met het bedrijfsleven en rijscholen.

Op deze pagina vind je projecten en informatie voor de doelgroep 24-60 jaar.

Heb je een voorbeeld of bijdrage voor deze doelgroep? Meld dit via 'jouw bijdrage' rechtsboven. Wij verwerken hem op deze site, ter inspiratie van anderen.


< terug