Totally Traffic
 
 

Totally Traffic voor de doelgroep 12-16 jaar

Jongeren van 12-16 jaar behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.  Ze gaan na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daarvoor moeten ze verder van huis en worden hierdoor met meer en nog gevaarlijkere situatie geconfronteerd. Ze denken vaak dat ze onkwetsbaar zijn en gedragen zich soms roekeloos in het verkeer. Juist omdat ze zich zelf oud genoeg vinden, gaan ze stoer doen en nemen onnodig risico's.

Door bewustworden van je eigen verantwoordelijkheden, het kennen van je eigen plek in het verkeer en de risico's die je kan lopen, maar ook herhaling van de verkeersregels, wordt gewerkt aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Op het voortgezet onderwijs kan hier aan gewerkt worden door verkeerseducatie op te nemen in het lesprogramma. Door verkeerseducatie op te nemen in het lesprogramma wordt door de scholen invulling gegeven aan "maak van de nul een punt" (mvd01.). Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar in de vorm van onderstaande modules. De modules zijn de nieuwe aanpak van verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs onder de noemer Totally Traffic.

  
bg