In contact

Voor het melden van een goed idee, een interessant artikel of een geslaagde actie, klik dan rechtsboven op 'contactformulier'. We melden ons zo spoedig mogelijk met een reactie.

Heb je opmerkingen of andere vragen richting het ROVL, dan kun je voor al deze zaken over verkeersveiligheid in Limburg mailen naar info@rovl.nl of  het contactformulier gebruiken.

Heb je een klacht of wil je een gevaarlijk punt melden, dan kun je gebruik maken van https://www.meldpuntveiligverkeer.nl/#/  Om eenduidiger en efficiënter te werken, is de klachtenafhandeling van het ROVL ondergebracht bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN ondersteunt je, zoekt samen met je  medestanders en biedt handvatten om gezamenlijk de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar tijdens werkdagen op nummer (043) 389 7621 of (043) 389 7378.

Bezoekadres
Gouvernement
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postadres
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT